Op dit moment is er van dit team nog geen data bekend bij Sportlink, zodra dit bekend is wordt het hier automatisch getoond.

Inschrijven

Heb jij zin om lekker te gaan voetballen? Of je nu jong of oud bent, bij onze club ben je altijd welkom. Inschrijven? Zie hieronder de spelregels.

Wil jij lekker voetballen? Wees welkom bij Batavia!

Inschrijven kan op dinsdag tussen 19:00 uur en 20:30 uur bij de club.

Wil je uitschrijven? Dat kan het gehele jaar door!

U kunt altijd lopende het seizoen uitschrijven, echter u dient wel het gehele jaar de contributie te voldoen. Uitschrijven voor een bepaald seizoen dient voor 31 mei van het desbetreffende seizoen te gebeuren. Voor overschrijving geldt voor 15 juni van een desbetreffend seizoen.

Contributie

SV Batavia 90  Contributie beleid seizoen 2019-2020
Op de laatste ALV van 3 juni heeft het Bestuur een voorstel aan de leden gepresenteerd omtrent de contributie voor het seizoen 2019-2020. De verhoging komt tot stand gezien de energie prijzen enorm zijn gestegen en dat er voor de jeugd direct een trainingsbal is meegenomen die ook eigendom wordt van de speler zelf. 
Daarnaast zullen wij een strakker contributie beleid gaan voeren omtrent de contributie betaling.
Het merendeel van de leden houdt zich aan de verplichtingen om de contributie op tijd te betalen. Helaas, is er ook een deel van de leden die te laat betalen, of geheel niet betalen, waardoor een incassobureau noodzakelijk wordt. Dit levert veel extra werk op; betalingsherinneringen, instellen speel en/of trainingsverbod, en incasso maatregelen.
Voor alle duidelijkheid hierbij de nieuwe vastgestelde  regels:
  • De contributie- facturen worden in juli 2019 verzonden
  • Voor 5 oktober 2019 dient tenminste 50% van de jaar contributie te zijn betaald
  • Andere 50% het restant ,voor 31 januari 2020
  • 2x storneren betekent automatisch een speelverbod
Extra waarschuwing: voor leden waarbij dit seizoen een incassobureau is ingesteld en bij herhaling van dit seizoen volgt er een automatische schorsing  van het lidmaatschap: dit kan leiden tot een royement. Let op het!! Het bedrag van de contributie blijft gehandhaafd ook na royement.
Overzicht van de vastgestelde en goedgekeurde contributie voor het seizoen 2019-2020 tijdens de ALV van 3 juni 2019.
Lid zonder spelactiviteiten                                     €.  12,50
Trainingslid                                                              €.  90,00
Onder 6 t/m11                                                          €.180,00
Onder 12 t/m 15                                                       €.200,00
Onder 16 t/m 18                                                       €.217,00
Onder 19                                                                   €.198,00 (zonderbal)
G team                                                                      €.198,00 (zonderbal)
Senioren                                                                   €.250,00 (zonder bal)
35+ en 45 +                                                               €.100,00
Inschrijfkosten                                                         €.  17,50
Administratiekosten boetes                                   €.    2,50
Korting
Medewerkers(vrijwilligers) inzet meer dan 10 uur          €.25.00
Gezinskorting 2 personen                                       10%
Gezinskorting 3 personen                                       15%
Gezinskorting 4 personen of meer                         20%
Wilt u in aanmerking komen van de vrijwilligerskorting dan dient u zich te melden bij onze ledenadministratie onder opgaaf van de functie welke u uitoefent. 
0
JO6 t/m JO11
0
JO19 en G Voetbal
0
Trainingslid
0
JO12 t/m JO15
0
35+/45+
0 0
Inschrijfkosten
0 0
Adminstratiekosten boetes
0
JO16 t/m JO18
0
Senioren
0 0
Lid zonder spelactiviteit