Kantine 0320-254747

Lid worden!

Op woensdagavond is een vrije inloop om in te schrijven tussen 19:00 uur en 20:30 uur, in de bestuurskamer op de Doggersbank. Wilt u liever een afspraak maken dan kunt u een mail sturen

Verhuizingen en opzeggingen

Opzegging:

Het contributiejaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.
Tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren en dient voor 31 mei van het lopende contributiejaar door ons te zijn ontvangen, middels mail of schrijven

(de contributie dient volledig betaald te zijn).

Batavia tenues (blauw/zwart):
Aanschaf van nieuwe kleding kan contant afgerekend worden bij de club op donderdagavond. Vraagt u naar Henk Willemse

* Velden met een rode lijn zijn verplicht.


X