Kantine 0320-254747

De contributie voor seizoen 2016-2017

Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00 en éénmalig € 2,75 (met uitzondering van E en F pupillen). Dit bedrag moet bij de inschrijving contant betaald worden. De contributie inning gaat via NL Collect.

Tevens handhaven wij vanaf het seizoen 2015/2016 een familiekorting, deze korting geldt over het totale contributie bedrag van het gezin.

  • Bij 2 spelende leden per gezin 10% korting
  • Bij 3 spelende leden per gezin 15% korting
  • Bij 4 en meer spelende leden per gezin 20%

Men dient zelf aan de ledenadministratie door te geven, wanneer u hiervoor in aanmerking komt, aangezien er ook gezinnen zijn met verschillende achternamen.

  • Daarnaast is door de ALV op 23-03-2015 een extra korting vrijwilligersbijdrage goedgekeurd.

Dit zal per seizoen vastgesteld worden. Voor komend seizoen is dit op € 25 gezet (volgend seizoen zal dit wijzigen).
U heeft recht op deze korting door minimaal 10 uur vrijwilligerswerk voor de club te gaan doen.
Meer info en het volledige protocol is te bevragen bij de secretaris van de club, de heer Alwin van Dalen  via secretaris@batavia90.nl.

Voor vragen over de contributie of het worden van een S.V. Batavia ’90 lid, kunt u terecht bij :emailadres: inschrijvingen@batavia90.nl.

X