Kantine 0320-254747

 

We hebben allemaal wel eens klachten over wat ons overkomt. Dat is binnen een sportvereniging niet anders. Veelal kun je met je klacht bij een mede-speler, de jeugdleider of  trainer terecht. Soms overleg je met je ouders, die je dan weer verder kunnen helpen.

Serieuze klachten over misstanden en andere zaken bij SV Batavia 90 horen bij de Jeugdcommissie of bij het Bestuur. Daar kun je altijd terecht en je kunt er van op aan dat er naar je zal worden geluisterd.

Er kunnen echter situaties zijn die je niet met je jeugdleider, de trainer of het Bestuur wilt bespreken en ook niet met andere mensen binnen de club. Denk daarbij aan zaken als pesten, geweld en intimidatie. Situaties die je graag eerst met iemand onder strikte vertrouwelijkheid wilt kunnen bespreken, voordat je besluit, of en zo ja, hoe, je er werk van zult maken en er verder nog meer ruchtbaarheid aan zult geven.

Voor die bijzondere en delicate situaties, dus niet voor andere zaken, bestaat de mogelijkheid je te wenden tot de SV Batavia 90 Vertrouwenscommissie. De leden van die commissie staan op redelijke afstand van de club. Hun taak is iedere daarvoor in aanmerking komende klacht in strikte vertrouwelijkheid aan te horen en degene die het aangaat zo goed mogelijk te adviseren. De commissieleden hebben niet het recht iets over de klacht naar buiten te brengen, anders dan in overleg met en met toestemming van de betrokken personen. Zij zijn onderworpen aan een door het bestuur van Sv Batavia 90 vastgesteld reglement. Natuurlijk hopen wij dat situaties die binnen het werkgebied van de Vertrouwenscommissie vallen zich nooit voor zullen doen, maar als er iets dergelijks gebeurt, dan staan de commissieleden voor jullie klaar.

Wij laten iedereen binnen de club die als trainer, leider of vrijwilliger aan het werk gaat een VOG Verklaring laten aanvragen, dit loopt via Tjeerd Nees.

Voor contact met onze vertrouwenspersonen kunt u terecht bij onderstaande mensen

Een telefoontje of mailtje is genoeg!!

Linda Goudkuil

 

X