Kantine 0320-254747

Erik Smit

Algemene Zaken

Interne coördinatie

Communicatie

seniorencommissie@batavia90.nl

Bert Coljee

Toegevoegd lid vanuit Dagelijks Bestuur

Ádviserend lid

jeugdzaken@batavia90.nl

 

 

                                                                                                                           

 

 

Rob Florijn

Wedstrijdsecretariaat zondag

 Indeling scheidsrechters zondag

 Opgave teams KNVB zondag

wedstrijdsecretariaatsenioren@batavia90.nl

                                                                                                                           

 

 

Edsel Sambo

Wedstrijdsecretariaat zaterdag

Indeling scheidsrechters zaterdag

Opgave teams KNVB zaterdag

e.sambo57@kpnmail.nl

 

 

 

                                                                                                                           

 

 

Sjaak Dijkstra

Indeling trainingsveld senioren

Algemeen lid seniorencommissie

 

 

                                                                                                                           

 

 

 

                                                                                                                           

 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

                                                                                                                           

 

 

X