Kantine 0320-254747

Maandag 27 november 2017 vindt onze Algemene Ledenvergadering weer plaats.
Deze avond zal beginnen om 20:00 uur

Vanaf 1 november 2017 ligt de agenda en het jaarverslag in de kantine.

Komt u allen?

X